Các khóa học của aau academy

AAU Academy - Học viện Quản trị chuyên nghiệp

AAU Academy là học viện Quản trị chuyên nghiệp được ra đời với sứ mệnh đem lại những kiến thức thực tế, những kỹ năng và năng lực cần thiết để quản lý từ khâu vận hành đến Marketing, Sale cho các doanh nghiệp dịch vụ tại Việt Nam 

CÁC KHOÁ HỌC

KHOÁ TRỌN GÓI: KHỞI SỰ KINH DOANH


F&B: CAFE & NHÀ HÀNG

Khai giảng: 20.11.2020

Lịch học: 6-7-CN

Học phí: 7.500.000 VNĐ

Đăng Ký

KHÁCH SẠN & resort

Khai giảng: Coming soon

Lịch học: 6-7-CN

Học phí: 10.000.000 VNĐ

Đăng Ký

beauty & healthcare

Khai giảng: Coming soon

Lịch học: 2-4-6

Học phí: 10.000.000 VNĐ

Đăng Ký

THỜI TRANG

Khai giảng: Coming soon

Lịch học: 2-4-6

Học phí: 10.000.000 VNĐ

Đăng Ký

studio

Khai giảng: Coming soon

Lịch học: 2-4-6

Học phí: 10.000.000 VNĐ

Đăng Ký

KHOÁ CHUYÊN SÂU F&B

Xây dựng mô hình F&B

THIẾT KẾ MÔ HÌNH F&B (4 BUỔI)


Thời lượng: 4 buổi
Khai giảng: coming soon

XÂY DỰNg VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI TRONG F&B

Thời lượng: 4 buổi 
Khai giảng: coming soon

Xây dựng kế hoạch marketing F&B 

Thời lượng: 4 buổi 
Khai giảng: coming soon

Phát triển chuỗi F&B

QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ VẬN HÀNH F&B

Thời lượng: 4 buổi
Khai giảng: coming soon

XÂY DỰNg CẤU TRÚC TÀI CHÍNH F&B


Thời lượng: 4 buổi 
Khai giảng: coming soon

Xây dựng MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN F&B

Thời lượng: 4 buổi 
Khai giảng: coming soon

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

AAU Academy - Học viện Quản trị chuyên nghiệp