Services List

Screen Shot 2021-07-17 at 12.46.57
KHOÁ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG ĐA KÊNH F&B ONLINE
Khoá học khai giảng 24/08/2021 Tối 2-4-6, từ 18:30 - 21:30
Read more
Screen Shot 2021-07-17 at 12.44.16
KHOÁ VẬN HÀNH HỆ THỐNG CHUỖI F&B
Khoá học khai giảng 19/09/2021 Chiều T7, CN, từ 14:30 - 17:00
Read more
2-106
KHOÁ FOOD STYLIST & CHỤP ẢNH MÓN ĂN
Khoá học khai giảng 12/06/2021 Sáng T7, CN - từ 8:30 - 11:30
Read more
create-a-concept-mood-board
KHOÁ THIẾT KẾ CONCEPT MÔ HÌNH F&B
Khoá học khai giảng 19/06/2021 Chiều T7, CN, từ 14:30 - 17:00
Read more
2806.khoa set up (fixed)@300x-100
KHOÁ SET UP HOÀN CHỈNH MÔ HÌNH F&B CHUYÊN NGHIỆP
Khoá học khai giảng 29/07/2021 Tối 3-5-7, từ 18:30 - 21:30
Read more
Screen Shot 2021-05-16 at 00.11.13
KHOÁ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ TRIỂN KHAI MARKETING NGÀNH F&B
Khoá học khai giảng 14/06/2021 Tối 2-4-6, từ 18:30 - 21:30
Read more
Balance-Score-Card-Results-min
KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH F&B
Khoá học khai giảng 14/08/2021 Tối 3-5-7 từ 18:30 - 21:30
Read more
unnamed
KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHƯỢNG QUYỀN F&B
Khoá học khai giảng 14/06/2021 Tối 2-4-6 từ 18:30 - 21:30
Read more
5
KHÓA XÂY DỰNG BRANDING THƯƠNG HIỆU F&B
Khoá học khai giảng 25/08/2021 Tối 2-4-6 từ 18:30 - 21:30
Read more
9a637297cbf5c06bdf54b7da04acc0e7
KHOÁ XÂY DỰNG SẢN PHẨM MỚI TRONG F&B
Khoá học khai giảng 10/09/2021 Tối 2-4-6 từ 18:30 - 21:30
Read more
21871_4_1578459440
KHOÁ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Khoá học khai giảng 14/09/2021 Tối 2-4-6 từ 18:30 - 21:30
Read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Consulting WP really helped us achieve our financial goals. The slick presentation along with fantastic readability ensures that our financial standing is stable.

theme_placeholder
Amanda Seyfried
Sales & Marketing, Alien Ltd.