Giỏ hàng

5 CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CHỦ QUÁN CẦN BIẾT KHI KINH DOANH QUÁN CÀ PHÊ, QUÁN ĂN

Chi phí luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của các chủ quán khi kinh doanh. Hình dung xem nếu bạn kinh doanh quán cà phê hay quán ăn nhưng không có một chỉ số, công cụ nào đo lường thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng “chi nhiều hơn thu”. Chính vì thế, cần nắm bắt được các chỉ số tài chính như: giá vốn hàng bán (COGS), tỷ lệ chi phí lao động, chi phí gốc, điểm hòa vốn, hệ số vòng quay hàng tồn kho góp phần giúp quán bạn có thể tối ưu chi phí, cân đối dòng tiền ra và vào từ đó lên được kế hoạch kinh doanh phù hợp.

1. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán (Cost of Good Sold) là tất cả các chi phí cần thiết để tạo ra một món ăn/ đồ uống trong menu của quán. Giá vốn hàng bán cũng đại diện cho tổng số lượng bạn cần phải chi cho hàng tồn kho để có được nguyên liệu thô cần thiết cho việc chế biến trong một khoảng thời gian nhất định. Khác với giá bán, giá vốn sẽ giúp bạn xác định chi phí cho hàng tồn kho hay điều chỉnh giá của món ăn khi các chi phí cấu thành món thay đổi.

Thường thì giá vốn hàng bán được tính toán trong 1 khoảng thời gian nhất định như 1 quý/ 1 năm. Giá vốn hàng bán bao gồm các chi phí như: chi phí dụng cụ, chi phí máy móc, chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí vận chuyển…

Lưu ý: Giá vốn hàng bán là tất cả chi phí liên quan đến nguyên liệu chứ không phải chi phí của ly cà phê hay món ăn đó.

Việc xác định giá vốn hàng bán là cơ sở so sánh với giá vốn trên thị trường. Từ đó so sánh mức giá trên menu liệu có phù hợp với thị trường kinh doanh hay chưa?

Giá vốn có thể tính theo công thức:

𝐆𝐢𝐚́ 𝐯𝐨̂́𝐧 = 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐲̀ + 𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐦𝐮𝐚 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐲̀ – 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐤𝐲̀

Ví dụ: 320 triệu tiền hàng tồn kho đầu kỳ + 280 triệu chi phí nhập nguyên liệu - 295 triệu tiền hàng tồn kho cuối kỳ = 305 triệu giá vốn hàng bán.

2. Tỷ lệ chi phí lao động

Tỷ lệ chi phí lao động là tỷ lệ của nguồn doanh thu được chi trả cho nhân viên của nhà hàng. Đây là khoản chi phí lớn thứ hai trong kinh doanh nhà hàng, chỉ đứng sau chi phí dành cho nguyên liệu. Để mang lại nhiều lợi nhuận nhất có thể, tỷ lệ chi phí lao động cần tối ưu nhất có thể.

Cách tính tỷ lệ chi phí lao động:

𝐓𝐲̉ 𝐥𝐞̣̂ 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 = (𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧 : 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮) 𝐱 𝟏𝟎𝟎

Ví dụ: (Tổng chi phí dành cho nhân công 1 tháng là 120 triệu ÷ Tổng doanh thu 1 tháng là 780 triệu) x 100 = Tỷ lệ chi phí lao động chiếm khoảng 15% doanh thu.

3. Chi phí gốc

Chi phí gốc là chi phí tổng hợp các chi phí lao động và giá vốn hàng bán, bao gồm chi phí dành cho thực phẩm, đồ uống. Đây là chi phí đóng vai trò là khoản chi lớn nhất của một nhà hàng, nó ảnh hưởng tới toàn bộ quá trình kinh doanh của bạn, bao gồm việc bạn định giá món ăn trên menu, lên ngân sách và đưa ra mục tiêu kinh doanh cho nhà hàng của mình.

Cách tính chi phí gốc:

𝐂𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐠𝐨̂́𝐜 = 𝐆𝐢𝐚́ 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́n + 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠

4. Điểm hòa vốn

Điểm hòa vốn là một trong những chỉ số nhà hàng thiết yếu cần phải tính tới. Điểm hòa vốn sẽ giúp bạn xác định hoạt động kinh doanh nhà hàng của mình cần thay đổi gì để có thể thu hồi số chi phí bạn đã bỏ ra. Bạn cũng có thể sử dụng chỉ số điểm hòa vốn để dự đoán để hoàn lại vốn sẽ cần bao nhiêu thời gian.

Nếu nhà hàng của bạn đang tìm kiếm những nhà đầu tư, thì đây sẽ là chỉ số vô cùng quan trọng, quyết định liệu việc kinh doanh nhà hàng của bạn có đủ thu hút các nhà đầu tư hay không.

Cách tính điểm hòa vốn:

Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐡𝐨̀𝐚 𝐯𝐨̂́𝐧 = 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐜𝐨̂́ đ𝐢̣𝐧𝐡 ÷ [(𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̂̉𝐢) ÷ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮]

Ví dụ: Tổng chi phí cố định như tiền thuê nhà, lãi vay 1 tháng là 250 triệu ÷ [(780 triệu doanh thu 1 tháng – 360 triệu tổng chi phí biến đổi như tiền nguyên liệu,...) ÷ 780 triệu doanh thu 1 tháng] = 464.28 triệu. Vậy doanh thu của bạn phải lớn hơn 464.28 triệu mới có thể bắt đầu có lãi.

📍 Tìm hiểu thêm về chi phí cố định và chi phí biến đổi tại đây:

️ P1: https://tinyurl.com/pv9nefn5

️ P2: https://tinyurl.com/ytsu9zu7

5. Hệ số vòng quay hàng tồn kho

Hệ số vòng quay hàng tồn kho là một chỉ số kinh doanh nhà hàng quan trọng khi mà chỉ số này đề cập đến số lần nhà hàng của bạn sử dụng được hết lượng hàng tồn kho trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo dõi được chỉ số này giúp bạn ngăn chặn tình trạng tồn kho quá mức hoặc thiếu hàng. Bên cạnh đó, hệ số vòng quay hàng tồn kho chỉ ra được rằng mất bao lâu thì bạn sẽ sử dụng hết lượng hàng tồn kho của mình.

Cách tính hệ số quay vòng hàng tồn kho:

𝐇𝐞̣̂ 𝐬𝐨̂́ 𝐪𝐮𝐚𝐲 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨 = 𝐆𝐢𝐚́ 𝐯𝐨̂́𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐧 ÷ [(𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨 đ𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐲̀ + 𝐆𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̀𝐧 𝐤𝐡𝐨 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐤𝐲̀) ÷ 𝟐]

Ví dụ: Giá vốn hàng bán 1 tháng là 450 triệu ÷ [(320 triệu giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + 270 triệu giá trị hàng tồn kho cuối kỳ) ÷ 2] = 1.5. Vậy mỗi 2 tháng bạn sẽ phải quay vòng hàng tồn kho của mình 3 lần.

 

Trên đây chính là 5 chỉ số tài chính mà khi kinh doanh các chủ quán cần phải chú ý đến. Khởi nghiệp đã khó tuy nhiên duy trì vận hành quán lại càng khó hơn bao giờ hết. Cùng AAU note lại ngay 5 chỉ số này nhé!

 

Quản lý, lập kế hoạch tài chính luôn là vấn đề cam go ở hầu hết các chủ kinh doanh. Bài toán khó nào cũng tìm được lời giải quan trọng là bạn mất bao lâu để giải bài toán đó mà thôi. Để có thể lập kế hoạch và quản lý tài chính tốt hơn, bạn có thể tham khảo khóa học XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH:

https://aau.vn/blogs/khoa-hoc/khoa-xay-dung-ke-hoach-tai-chinh

Địa chỉ: 11 Phan Kế Bính, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Số điện thoại: 056 566 7686

Email: contact@aau.vn 

Website: https://aau.vn/ 

Danh mục Dịch vụ