Giỏ hàng

MÔ HÌNH PHÂN TÍCH SWOT – BƯỚC NỀN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC HIỆU QUẢ

Trong quá trình xây dựng chiến lược, không ít người bỏ quên bước phân tích vị trí, hiện trạng thực tại của chính mình, do đó có thể sẽ đưa ra những chiến lược không khớp với tình hình thực tế. Mô hình SWOT được sử dụng để đánh giá vị trí hiện tại của doanh nghiệp trước khi đưa ra bất kì chiến lược mới nào với 4 yếu tố Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe doạ.

1. Cách triển khai phân tích SWOT

Xác định mục tiêu của chiến lược cần phát triển.

Chia ra 4 phần tượng trưng cho Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), Threars (đe doạ) 

Đừng quên đưa ra phần kết luận để đúc kết cần phát triển, khắc phục điểm nào.

Bây giờ, hãy xem xét chi tiết hơn và cân nhắc xem bạn có thể đặt những câu hỏi nào trong phân tích của mình.

STRENGTHS – Điểm mạnh

Điểm mạnh là những điều mà doanh nghiệp của bạn làm đặc biệt tốt, hoặc khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Hãy nghĩ về những lợi thế mà cửa hàng của bạn có so với các nơi khác. 

Điểm mạnh của doanh nghiệp là một phần không thể thiếu, vì vậy hãy suy nghĩ về điều gì khiến nó trở nên “khả quan”. Bạn làm gì tốt hơn bất kỳ ai khác? Những giá trị nào thúc đẩy doanh nghiệp của bạn? Bạn có thể thu hút những tài nguyên độc đáo hoặc chi phí thấp nhất nào mà những người khác không thể? Xác định và phân tích Đề xuất Bán hàng Độc nhất (USP) của tổ chức bạn và thêm điều này vào phần Điểm mạnh.

phan-tich-swot-aau-academy

Hãy nhớ rằng, bất kỳ khía cạnh nào trong doanh nghiệp của bạn chỉ được xem là thế mạnh nếu nó mang lại lợi thế rõ ràng cho bạn. Ví dụ, nếu tất cả các đối thủ cạnh tranh của bạn cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thì quy trình sản xuất chất lượng cao không phải là thế mạnh trên thị trường của bạn: đó là một điều cần thiết.

WEAKNESSES – Điểm yếu

Hãy trung thực! Phân tích SWOT sẽ chỉ có giá trị nếu bạn thu thập được tất cả thông tin bạn cần. Vì vậy, ở mọi khía cạnh của bảng phân tích, bạn cần đưa ra những thông tin mang tính chân thực. 

phan-tich-swot-aau-academy

Điểm yếu, cũng giống như điểm mạnh, là đặc điểm vốn có của tổ chức của bạn, vì vậy hãy tập trung vào con người, nguồn lực, hệ thống và thủ tục của bạn. Suy nghĩ về những gì bạn có thể cải thiện và những gì nên tránh.

OPPORTUNITIES – Cơ hội

Xác định các cơ hội từ bên ngoài có thể sẽ có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Đối với phân tích SWOT, không nên liệt kê cùng một mục vừa là cơ hội vừa là mối đe doạ. Các cơ hội có thể bao gồm công nghệ mới, chương trình đào tạo, quan hệ đối tác, thị trường đa dạng, một số sự thay đổi về luật pháp…

phan-tich-swot-aau-academy

THREATS – Mối đe doạ

Các mối đe dọa bao gồm bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp của bạn từ bên ngoài, chẳng hạn như các vấn đề về chuỗi cung ứng, sự thay đổi yêu cầu của thị trường hoặc sự thiếu hụt nhân sự. Điều quan trọng là phải lường trước các mối đe dọa và hành động chống lại chúng trước khi bạn trở thành nạn nhân của chúng và ngăn chặn sự phát triển của bạn.

phan-tich-swot-aau-academy

2. Cách ứng dụng phân tích SWOT

Khi bạn đã kiểm tra tất cả bốn khía cạnh của SWOT, bạn có thể phải đối mặt với một danh sách dài các hành động tiềm năng cần thực hiện.

Bạn sẽ muốn xây dựng điểm mạnh của mình, tăng cường các khu vực yếu hơn của mình, đối đầu với mọi mối đe dọa và khai thác mọi cơ hội. 

Tuy nhiên, trước khi bạn bắt tay vào hành động, hãy tìm kiếm các kết nối tiềm năng giữa các góc phần tư của ma trận của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng một số điểm mạnh của mình để mở ra cơ hội hơn nữa không? Và, thậm chí sẽ có nhiều cơ hội hơn bằng cách loại bỏ một số điểm yếu của bạn chẳng hạn.

Danh mục Dịch vụ