Giỏ hàng

KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHƯỢNG QUYỀN F&B - RETAIL

KHAI GIẢNG: T6/2024 HỌC PHÍ: 15.000.000đ     THỜI LƯỢNG: 13 BUỔI  LỊCH HỌC: 18:00 - 21:00 - TỐI THỨ 3-5-7

 KHOÁ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHƯỢNG QUYỀN F&B - RETAIL

TẠI SAO CHỌN KHOÁ HỌC NÀY?

KHOÁ HỌC NÀY DÀNH CHO

 • Khoá học Xây dựng kế hoạch Nhượng quyền Franchise Chuyên nghiệp Đầu tiên được chuẩn hoá bởi các chuyên gia đầu ngành F&B - Retails
 • Chương trình học cung cấp những kiến thức chuyên sâu đúc kết từ các mô hình Chuỗi F&B - Retails chuyên nghiệp trên thị trường, cùng với kinh nghiệm chuyên môn thực tiễn từ các chuyên gia đầu ngành F&B
 • Giảng viên là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm chuyên môn và thức chiến, đã từng làm việc ở những vị trí cấp cao tại những tập đoàn F&B - Retails và Hospitality 
 • Học viên được hướng dẫn và mentor từ các giảng viên, trải nghiệm và phân tích thực tế các mô hình kinh doanh F&B - Retails thành công, ứng dụng dễ dàng cho mô hình F&B - Retails của mình.
 • Các học viên chuẩn bị Nhượng quyền Mô hình F&B - Retails cần học hỏi kiến thức chuyên sâu trước khi kinh doanh trong ngành F&B - Retails
 • Các học viên đang kinh doanh trong ngành F&B - Retails, cần chuẩn hoá lại kiến thức, nâng cấp chuyên môn trong ngành F&B - Retails để mở rộng quy mô DN của mình.
 • Các Chủ Doanh nghiệp, cấp quản lý trong ngành F&B - Retails đang gặp phải một số vấn đề quản trị, tài chính, nhân sự, marketing…, mong muốn tìm ra giải pháp tái cấu trúc lại hệ thống để xây dựng nhượng quyền F&B - Retails

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHƯỢNG QUYỀN FRANCHISE F&B - RETAILS

MENTOR BỞI NHỮNG CHUYÊN GIA ĐẦU NGÀNH

MỞ RỘNG NETWORK NGÀNH F&B - RETAILS

 • Có góc nhìn sâu sắc về xây dựng nhượng quyền Franchise trong ngành F&B - Retails
 • Sở hữu đầy đủ kiến thức và công cụ, hướng dẫn, template khi xây dựng kế hoạch Nhượng quyền
 • Tự tin xây dựng kế hoạch sales, marketing Franchise F&B - Retails cho mô hình của mình, được hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên gia
 • Được làm bài case study thực tế của chính mình
 • Mentor bởi các chuyên gia đầu ngành
 • Tham gia cộng động học viên AAU, giải đáp các thắc mắc bởi các giảng viên
 • Tham dự event/workshop của ngành 
 • Mở rộng network, các đối tác trong ngành F&B - Retails
 • Tham gia các khoá học chuyên sâu trong ngành
 • Nhận ưu đãi từ AAU Academy và các Đối tác AAU

 

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

BUỔI 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NHƯỢNG QUYỀN
–––

 • Tổng quan về nhượng quyền kinh doanh
 • Các loại hình Nhượng quyền
 • Chuỗi giá trị trong nhượng quyền
 • Thủ tục nhượng quyền, Hồ sợ nhượng quyền
 • Tổng quan Tái cấu trúc hệ thống, xây dựng hệ thống bền vững trước khi Nhượng quyền
 

BUỔI 2: XÂY DỰNG ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU - CONCEPT TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––

 • Tái Định vị thương hiệu, xây dựng nhận diện thương hiệu rõ trên thị trường
 • Tái định vị Concept cho mô hình F&B - Retail trước khi Franchise
 • Xác định rõ Unique Selling Point (USP) tạo nên concept quán độc đáo
 • Thiết kế Brand Guideline, POSM, Concept trong quá trình nhượng quyền
 • Xây dựng rõ tiêu chí chọn lựa mặt bằng kinh doanh cho các đối tác nhượng quyền
 • Các lưu ý khi chọn lựa mặt bằng kinh doanh F&B - Retail

 

BUỔI 3: XÂY DỰNG CẤU TRÚC SẢN PHẨM - SẢN XUẤT/BẾP TRUNG TÂM TRONG NHƯỢNG QUYỀN, CHUỖI CUNG ỨNG
–––

 • MÔ HÌNH F&B
 • Xây dựng chuẩn Menu, các món Singnature, cấu trúc món trong Menu nhượng quyền
 • Xây dựng chuẩn Công thức, Nguyên liệu khi thiết kế Menu
 • Xây dựng mô hình Bếp Trung Tâm trong quá trình Nhượng quyền
 • Phương pháp Định giá món cho Menu khi ra mắt sản phẩm mới
 
 • MÔ HÌNH BÁN LẺ
 • Xây dựng Category bán lẻ, cấu trúc Sản phẩm bán lẻ trong Nhượng quyền
 • Định mức sản phẩm, Thành phẩm, Nguyên vật liệu
 • Phương pháp Định giá Sản phẩm khi ra sản phẩm mới
 • Xây dựng Chuỗi cung ứng phù hợp với từng mô hình
 
BUỔI 4: XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ - ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Tái cấu trúc xây dựng bộ máy nhân sự phù hợp với Nhượng quyền
 • Quản lý chi phí Nhân sự ở mô hình Nhượng quyền
 • Quy trình Quản trị nhân sự trong Nhượng quyền
 • Xây dựng Hệ thống Đào tạo, nội dung cho các vị trí trong chuỗi
 • Xây dựng Kế hoạch đào tạo, Ngân sách, chi tiết các chương trình đào tạo cho hệ thống
 • Quy trình Triển khai chương trình đào tạo xuống các cấp phòng ban
 • Thực hành các Template Roster, Time Sheet Management
 • Thực hành Bảng chấm công, tính toán giờ bảng lương cho Nhân sự
 • Lập kế hoạch phát triển nhân sự kế thừa
 • Teamplate Bench Planning
 • Đào tạo nhân sự trong hệ thống nhượng quyền
 
BUỔI 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG VẬN HÀNH TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Khái quát tránh nhiệm và công việc của từng vị trí
 • Hệ thống hóa báo cáo theo Routine (Every Shift/Daily/Weekly/Monthly/Quaterly/Yearly)
 • Checklist việc thực hiện báo cáo Routine
 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng
 • Đánh giá kết quả kinh doanh theo Target
 • Đánh giá hiệu quả sử dụng chi phí
 • Đánh giá hành động kiểm soát QC-IC tại nhà hàng
 • Đánh giá hiệu quả quản trị con người
 • Performance Store
 
BUỔI 6: PHÁP LÝ - BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU, CÁC LOẠI GIẤY PHÉP TRONG NHƯỢNG QUYỀN, 
–––
 • Tổng quan Pháp lý trong nhượng quyền
 • Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu
 • Tìm hiểu các giấy phép cần thiết trong nhượng quyền
 • Thủ tục đăng ký giấy phép ATTP, PCCC
 • Thủ tục đăng ký mô hình kinh doanh cho các đối tác nhận nhượng quyền
 
BUỔI 7: PHÁP LÝ - XÂY DỰNG BỘ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Tìm hiểu các bộ Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu
 • Xây dựng Bộ Hợp đồng Pháp lý trong Nhượng quyền
 • Phân tích & Xây dựng 7 Hợp đồng Pháp lý trong Nhượng quyền
 • Phân tích các yếu tố quan trọng trỏng Hợp đồng Nhượng quyền thương mại
 • Tìm hiểu và phân tích các loại chi phí trong nhượng quyền (phí marketing, phí loyalty, phí franchise, chi phí mua nguyên liệu, chi phí xây dựng, concept…)
 
BUỔI 8: PHÁP LÝ - HƯỚNG DẪN CHO BÊN NHẬN NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Phân tích mô hình kinh doanh bên Nhượng quyền
 • Phân tích và đánh giá phí nhượng quyền của từng thương hiệu
 • Phân tích cơ hội đầu tư và Tài chính khi mua nhượng quyền
 • Đánh giá về quy trình nhận nhượng quyền
 • Thủ tục đăng ký kinh doanh cho bên nhận Nhượng quyền
 • Các lưu ý và checklist khi nhận nhượng quyền
 
BUỔI 9: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÀI CHÍNH TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Hoạch định các khoản phí đầu tư.
 • Hoạch định doanh thu dự kiến
 • Hoạch định các chi phí vận hành
 • Mô hình tài chính Concept
 • Template Finance Model
 • Quản trị các nguồn Doanh thu (tại quán, giao hàng, APP…)
 • Quản trị các chi phí (đầu tư, vận hành, nhân sự, khấu hao…)
 • Quản trị giá vốn sản phẩm (quản lý tồn kho, NVL…)
 • Tính điểm hoà vốn
 • Kịch bản, kế hoạch doanh thu
 • Đánh giá hiệu quả đầu tư
 • Template mẫu và hướng dẫn
 
BUỔI 10: XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ - QUẢN TRỊ POS
–––
 • Chọn lựa phần mềm POS Quản trị Chuỗi hiệu quả
 • Số hoá Quản trị trong ngành F&B - Retail
 • Thiết lập POS quản trị đa kênh và quản trị tại cửa hàng
 • Giải pháp Quản trị khối Bán hàng FOH (Front of House)
 • Giải pháp Quản trị khối Sản xuất/Bếp BOH (Back of House)
 • Giải pháp Quản trị khối Văn phòng (Back Office)
 • Đọc hiểu các Báo cáo Quản trị Chuỗi F&B - Retail
 • Case study chuyển đổi thành công ngành F&B - Retail
 • Template báo cáo Quản trị hiệu quả
 
BUỔI 11: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG & MARKETING NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Phát triển kế hoạch Marketing cho nhượng quyền
 • Xây dựng chân dung khách hàng, khu vực, địa lý tìm kiếm đối tác nhượng quyền
 • Xây dựng kế hoạch Business Development plan
 • Xây dựng sale-kit chào bán nhượng quyền
 
BUỔI 12: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ ĐỒNG NHẤT TRONG NHƯỢNG QUYỀN
–––
 • Cơ chế quản lý sự đồng nhất
 • Hệ thống quản lý sự đồng nhất
 • Lập kế hoạch công việc
 • Cách thức kiểm tra và Coaching Cửa hàng
 • Sử dụng các Template khi kiểm tra Cửa hàng
 

Nguyễn Ngọc Tiên Tiến

Founder AAU ACADEMY
CEO & Founder PEACH CONSULTING

Với hơn 10 năm kinh nghiệm Tư vấn các dự án về Marketing, Chiến lược Kinh Doanh, Công nghệ, trải qua rất nhiều dự án ở nhiều ngành hàng như F&B, Giáo dục, Bán lẻ, Bất Động Sản...

 

Mr Nghia Le

Managing Director BizLegal Group

Với hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn Luật cho Doanh nghiệp ở lĩnh vực M&A, anh Nghĩa có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn Luật cho Franchise và các dự án M&A của các doanh nghiệp ngành F&B và các ngành khác.

Trần Thị Kim Lộc

Former Investment Director AGD Bank Myanmar, HTOO Group
Former Co-Founder Golden Phở, Esclip Bar... 

Chị Kim Lộc là một chuyên gia Tài chính có kinh nghiệm 15 năm làm việc cho các công ty đa quốc gia với tư cách là Investment Director, Giám đốc tài chính của nhiều Tập đoàn lớn, Quỹ Đầu Tư tại Myanmar

 

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Học viên muốn biết thêm thông tin chi tiết khóa học hoặc có nhu cầu đăng ký khóa học vui lòng liên hệ:

Fanpage Facebook: AAU Academy

Hotline: 056 566 7686

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Danh mục Dịch vụ